Members

Meet the Team


EDUCATION 2016-2017 - University of Portsmouth, MSc. Clinical Exercise Science 2013-2015 - Grand Canyon University, Bc....

Strečing svalová relaxácia a strečing všeobecná aktivácia tela posilňovanie posturálnych svalov učenie vzťahu medzi pohybom, dýchaním a svalovou...

VZDELANIE UKF FSVaZ Katedra psychológie zameranie klinická a poradenská psychológia UKF FPV Katedra pedagogickej a školskej...