Vzdelanie

VZDELANIE PRE HRÁČOV AKADÉMIE

V našej akadémii Love4Tennis vieme, že popri tenise je dôležité venovať sa aj škole a vzdelávaniu. Tvrdá práca, disciplína, rešpekt a pokora sú nevyhnutné v profesionálnom športe, rovnako ako v dosiahnutí akéhokoľvek druhu cieľov v reálnom živote. Preto sa snažíme zaistiť pre našich hráčov prostredie, v ktorom je dostatok času na rozvoj ich vzdelania.

Našim hráčom  poskytujeme nasledovné možnosti vzdelania:

1. ŠTÚDIUM NA UNIVERZITE
Ako jediná tenisová akadémia spolupracujeme s prestížnou anglickou univerzitou Open University, ktorá  je ideálna práve pre vrcholových športovcov.

  • Ponúka možnosť online štúdia.
  • Je časovo flexibilná a študenti sa môžu štúdiu venovať kdekoľvek na svete.
  • Jej diplom a dosiahnuté vzdelanie sú celosvetovo uznávané.
  • Ponúka štúdium na strednej škole a vysokej škole a to až po bakalársky titul.

2. ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE
Spolupracujeme so strednou bilingválnou školou v Bratislave.

  • Škola umožňuje našim hráčom využívať individuálny študijný plán, aby mohli svoje školské aktivity skĺbiť s profesionálnym tenisom.
  • Ponúka možnosť štúdia v anglickom jazyku.
  • Štúdium je ukončené maturitou, ktorá je uznávané po celom svete.

3. DOUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA
Pre našich hráčov zabezpečujeme i individuálne kurzy anglického jazyka.

  • One to one výučba, počas ktorej sa lektor venuje individuálne len jednému hráčovi.
  • Výučba prebieha priamo v areáli akadémie.
  • Výučba prebieha na základe individuálne dohodnutých dátumov a času, ktorý je prispôsobený tréningovému procesu hráča.
dreamstime_xl_31951431