2% z daní z príjmu

VENUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ

TK LOVE 4 TENNIS je občianske združenie, ktoré sa môže uchádzať o 2% z dane z príjmu zamestnancov, fyzických a právnických osôb.

TK LOVE 4 TENNIS sa snaží o maximálnu transparentnost použitia Vašich príspevkov. Okrem povinného zverejnenia použitia príspevkov na vesníku ministerstva financií, sme vytvorili prehľadný systém využívania príspevkov.

Naši donátori majú možnosť rozhodnúť na aký účel sa ich príspevok použije. TK LOVE 4 TENNIS si neúčtuje žiadne administratívne poplatky z tejto sumy a celá čiastka putuje na podporu Vami zvoleného účelu.

V praxi to znamená, že je možné príspevok poukázať na:

  • podporovanie celého klubu ako celku
  • niektorého jeho tímu (extraligový tím, mládežnícke kategórie, detský tenis…)
  • poprípade poukázať príspevok na konkrétneho hráča

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.

TIM
TIM1
TIM2
TIM3
TIM4