Ako pracujeme

AKO PRACUJEME V NAŠEJ TENISOVEJ AKADÉMII

Našim cieľom je poskytnúť individuálny prístup ku každému hráčovi bez ohľadu na jeho vek a úroveň.

Pomocou na telo ušitého programu postupujeme krok za krokom a to od najjednoduchších vecí až po tie najzložitejšie.

  1. Začíname analýzou predstáv hráča a výberom optimálneho programu. Výsledkom je unikátny osobný profil každého hráča.
  2. Hráčovi je priradený tréner, ktorý bude dbať o jeho napredovanie.
  3. Nasleduje celková analýza hráča. V rámci nej sa hodnotí hráčova tenisová úroveň, fyzická pripravenosť a mentálna odolnosť.
  4. Na základe toho sa hráčovi stanoví ročný tréningový a turnajový plán.
  5. Pomer jednotlivých zložiek tréningového procesu sa počas sezóny mení a to podľa cieľov jednotlivých tréningových fáz – od prípravnej cez predsúťažnú, súťažnú až po relaxačnú.
  6. Po každej fáze dochádza k jej vyhodnoteniu a k následnému návrhu zlepšenia.
  7. Pre našich hráčov sme vyvinuli jedinečnú aplikáciu, ktorá umožňuje  obojstrannú komunikáciu tréner – hráč.
ako_pracujeme