Illya Marchenko sa dostáva späť do formy po operácii