Emilio Pacini

Emilio Pacini

Stretching

Strečing

  • svalová relaxácia a strečing
  • všeobecná aktivácia tela
  • posilňovanie posturálnych svalov
  • učenie vzťahu medzi pohybom, dýchaním a svalovou relaxáciou za účelom zabrániť zraneniam spôsobené intenzívnou športovou aktivitou a oprava zlých pohybových návykov alebo drobných patológií spôsobených asymetrickou fyzickou aktivitou.