Erika Weil získala 1.miesto v kategórií do 12 rokov a 3.miesto v kategórii do 14 rokov.